zapytanie 01/01/2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym (załącznik) dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:
Wsparcie doradcze w zakresie opracowania strategii marketingowej dla marki Glass & Stone Dianormet Mariusz Żeber

Zakres:
– analiza rynku i grupy docelowej
– analiza konkurencji
– określenie charakteru marki
– identyfikacja wizualna
– strategia promowania i pozycjonowania marki
– określenie kampanii dla różnych segmentów docelowych
– wdrożenie skutecznych narzędzi marketingowych
– wdrożenie księgi znaku

Efekty usługi:
– Strategia marketingowa
– Księga znaku
Oferty należy przygotować  na dołączonym  Formularzu i przesłać do dnia 10.01.2020 do godziny 9.00 (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: dianormetzamowienia@gmail.com

Dokumenty:

formularz ofertowy 01.01.2020
zapytanie ofertowe 01.01.2020