zapytanie 02/01/2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym (załącznik) dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:
Wsparcie doradcze w zakresie opracowania koncepcji i narzędzi umożliwiających inwestowanie w innowacyjne produkty w zakresie branży metalowo-maszynowej i nowych metod cięcia, szlifowania i frezowania krawędzi kamienia

Zakres:
– Optymalizacja kosztów
– Usprawnienie procesu produkcji
– Badanie ryku pod kątem zapotrzebowania na produkty
– Opracowanie koncepcji nowych usług i produktów
– Opracowanie logistyki procesów produkcyjnych
– Usprawnienie i automatyzacja procesów produkcyjnych
– Analiza i optymalizacja logistyki, zaopatrzenia i zbytu
– Dostawa sprzętu do świadczenia innowacyjnych produktów/usług (Obrabiarka       DTQM-400)

Efekty usługi:
– Opracowana koncepcja (dokument) z procedurami produkcji
– Dostarczony sprzęt
Oferty należy przygotować  na dołączonym  Formularzu i przesłać do dnia 10.01.2020 do godziny 9.00 (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: dianormetzamowienia@gmail.com

Dokumenty:
formularz ofertowy 02.01.2020
zapytanie ofertowe 02.01.2020